سفارش تبلیغ
صبا

خانه ویرایش و نگارش / خانه کتاب

ویراش، نگارش، نشر کتاب، چاپ کتاب، طراحی جلد، ویراستاری، تایپ، صفحه‎‌آرایی، نمونه‌خوانی، پخش

رشنیق / رشنیغ

لغت‌نامه دهخدا

 

رشنیق . [ رَ ] (اِ) عامی . غیرسید(مخصوصاً طالب علم غیرسید)« : باید ببینندکه این نعمت در این دیار و بلاد مشترک است از میان مسلمانان و مشرکان و جهودان و مو?منان و موحدان و ملحدان و علویان و رشنیقان و تاجیکان ...». (کتاب النقض 476) (از فرهنگ فارسی معین ).

رشنیغ 

لغت‌نامه دهخدا

رشنیغ. [ رَ ] (اِ) عام . رشنیق . مقابل سید. در قم و اطراف آن گویند: فلان سید است یا رشنیغ. (یادداشت مو?لف ).