سفارش تبلیغ
صبا

خانه ویرایش و نگارش / خانه کتاب

ویراش، نگارش، نشر کتاب، چاپ کتاب، طراحی جلد، ویراستاری، تایپ، صفحه‎‌آرایی، نمونه‌خوانی، پخش

 

متن بعد از ترجمه به نیاز دارد. و ، می‌توانند دو همکار برای تولید یک متن ممتاز باشند؛ ولی معمولاً این دو دوست با هم بیگانه‌اند.