سفارش تبلیغ
صبا

خانه ویرایش و نگارش / خانه کتاب

ویراش، نگارش، نشر کتاب، چاپ کتاب، طراحی جلد، ویراستاری، تایپ، صفحه‎‌آرایی، نمونه‌خوانی، پخش

مکانیسم: سازوکار، نظام

مکانیزم: سازوکار، نظام

تکنیک: فن، شیوه، روش

تکنیک‌ها: فنون، روش‌ها، شیوه ها

طبله عطار: صندوقچه عطار

استرس: دلهره، اضطراب

گوییم: غیریهود(اصطلاح یهودیان که به غیریهودیان گفته می‎شود)