سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خانه ویرایش و نگارش / خانه کتاب

ویراش، نگارش، نشر کتاب، چاپ کتاب، طراحی جلد، ویراستاری، تایپ، صفحه‎‌آرایی، نمونه‌خوانی، پخش

صفحه https://literature.ut.ac.ir/persian-lan مربوط به دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران است. برخی عبارات عربی و مشکلات ادبی در آن آزاردهنده است؛ مانند: اخیراً، نوین و ... وقتی صفحه دانشکده ادبیات، چنین باشد، از دیگران چه توقعی می‏‌توان داشت؟