سفارش تبلیغ
صبا

خانه ویرایش و نگارش / خانه کتاب

Edit,s & writ,s home ویراش، نگارش، نشر کتاب، چاپ کتاب، طراحی جلد، ویراستاری، تایپ، صفحه‎‌آرایی، نمونه‌خوانی، پخش

صادق کیا، که استاد دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان زبان ایران (فرهنگستان دوم) بوده‌است، واژه «ویراستن» را از فارسی میانه به فارسی نو آورده‌است و بر پایه قواعد این زبان از این واژه، صفت مفعولی «ویراسته»، صفت فاعلی «ویراستار»، و اسم مصدر «ویرایش» را ساخته ‌است.

تاریخ زبان فارسی، محسن ابوالقاسمی، ص301.