سفارش تبلیغ
صبا

خانه ویرایش و نگارش / خانه کتاب

ویراش، نگارش، نشر کتاب، چاپ کتاب، طراحی جلد، ویراستاری، تایپ، صفحه‎‌آرایی، نمونه‌خوانی، پخش

اعراب‏گذاری در ورد

ساکن: 0250 + Alt (البته به یاد داشته باشید که هم زمان باید کلید  Alt را گرفته و خیلی سریع عدد 0250 را از صفحه اعداد فشار دهید)

فتحه: Shift + A

ضمه: Shift + S

کسره: Shift + D

تشدید ( ّ ): Shift + F

تنوین نصب (اً): Shift + Q

تنوین رفع (اٌ): Shift + W

تنوین جر (اٍ): Shift + E

ویرگول: Shift + T

نقطه ویرگول: Shift + Y

همزه (ء): Shift + M

همزه (أ): Shift + N

همزه (إ):  Shift + B

همزه (ؤ):  Shift + V

های غیرملفوظ: Shift + I یا Shift + Z یا Shift + G

ویرگول وارونه (,):Shift + U