سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
خانه ویرایش
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» نرخ نامه خانه ویرایش

نرخ نامه یا کارمزد خدمات خانه ویرایش

ویرایش

تذکر: 
1. قیمت ها بر اساس تومان و کلمه است.
2. مبنای محاسبه، تعداد کلمات فایل اولیه است.
3. قیمت ها برای ویرایش یارانه ای است. ?

سطح 1

ویرایش صوری 8.5
ویرایش صوری و ادبی 17

سطح 2
ویرایش صوری 7
ویرایش صوری و ادبی 14

سطح 3
ویرایش صوری 6
ویرایش صوری و ادبی 12

سطح 4
ویرایش صوری 5
ویرایش صوری و ادبی 10

سطح 5
ویرایش دانشجویی(ویرایش در حد رفع عیوب بزرگ و یکدستی اجمالی)
ویرایش صوری 3.5
ویرایش صوری و ادبی 6.5

 نرخ نامه یا کارمزد بازنویسی

تذکر: 
1. قیمت ها بر اساس تومان و کلمه است.
2. مبنای محاسبه، تعداد کلمات فایل اولیه است.
3. قیمت ها برای کار یارانه ای است.

4. محدوده وظایف: بازنویسی متن پیاده شدن سخنرانی ها و مصاحبه ها و بازنویسی متنی که قلم نوسینده ضعیف است.

 

بازنویسی سطح 1: کلمه ای 50 تومان

بازنویسی سطح 2: کلمه ای 45 تومان

بازنویسی سطح 3: کلمه ای 40 تومان

بازنویسی سطح 4: کلمه ای 35 تومان

بازنویسی سطح 5: کلمه ای 30 تومان

 

 نرخ نامه یا کارمزد خلاصه نویسی

تذکر: 
1. قیمت ها بر اساس تومان و کلمه است.
2. مبنای محاسبه، تعداد کلمات فایل اولیه است.
3. قیمت ها برای کار یارانه ای است

 

سطح 1: کلمه ای 30 تومان

سطح2: کلمه ای 27 تومان

سطح 3: کلمه ای 25 تومان

سطح 4: کلمه ای 20 تومان

سطح 5: کلمه ای 15 تومان

 

 نرخ نامه یا کارمزد تهیه پاورپوینت از مطالب

 

تذکر: 
1. قیمت ها بر اساس تومان و کلمه است.
2. مبنای محاسبه، تعداد کلمات فایل اولیه است.
3. قیمت ها برای ویرایش یارانه ای است.

 

 سطح 1: 13 تومان

سطح2: 11 تومان

سطح 3: 9 تومان

سطح 4: 7 تومان

سطح 5: 5 توماندیدگاه مخاطبان ()
» <خانه ویرایش> ( ..... )
»» انواع ویرایش و قلمرو هر کدام

ویرایش فنّی یا صوری

 یک‌دست کردن رسم‌الخط کلمات (قواعد و نشانه‌های وصل و فصل)؛

 اصلاح غلط‌های املایی؛

 کنترل پاراگراف‌بندی؛

 اصلاح یا اعمال نشانه‌گذاری‌های متن؛

 یک‌دست کردن ضبط اعلام، اصطلاحات، آوانگاشت آن‌ها در صورت لزوم و آوردن معادل لاتین کلمات؛

 اعمال قواعد عدد نویسی، فرمول‌نویسی، آوانویسی، اعراب‌گذاری و اختصارهای متنی؛

 مشخص کردن حدود نقل‌قول‌ها، وارسی ارجاعات، درستی نشانی مآخذ و پانوشت‌ها و یادداشت‌ها؛

 بررسی کالبدشناسی اثر، شامل تمامی نمایه‌ها، جدول‌ها، نمودارها، تصاویر، عکس‌ها، فهرست مطالب، واژه‌نامه و...؛

 کنترل اندازه و قلم حروف، تیترهای اصلی و فرعی، سرصفحه‌ها، عناوین بخش‌ها و فصل‌ها، نسخه‌پردازی و نمونه‌خوانی.

 

 

ویرایش زبانی یا ساختاری یا ادبی یا نگارشی

 رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جمله‌بندی؛

 اصلاح انحراف از زبان معیار و یک‌دست کردن زبان نوشته؛

 ابهام‌زدایی از عبارت‌های نارسا، مبهم، متناقض؛ نامفهوم و عامیانه؛

 انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیرفارسی، حذف واژگان، تعابیر و اصطلاحات و عبارت‌های تکراری و زائد، عامیانه، ناقص، نارسا، متضاد و متناقض؛

کوتاه کردن جمله‌های طولانی؛

 ساده‌سازی و روان‌سازی متن از نظر جمله‌بندی؛

 گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب.

 

ویرایش محتوایی

 حذف، کاهش یا تلخیص مطالب تکراری، غیرضروری؛ غیرمستند، مبتذل، نامتعارف، سست و ضعیف؛

 اصلاح، تنظیم و جابه‌جایی مطالب برای انسجام و یک‌دستی نوشتار؛

افزایش برخی نکات فراموش شده، جاافتاده در متن یا پاورقی؛

 مقابله‌ی متن با اصل (در صورت ترجمه یا تصحیح متون کلاسیک)؛

 توضیح، یادآوری یا پیشنهاد ضروری در پاورقی و با ذکر کلمه‌ی ویراستار (با اجازه‌ی مؤلف)؛

بازبینی و تصحیح مطالب نادرست، متناقض و غیرعلمی.دیدگاه مخاطبان ()
» <خانه ویرایش> ( ..... )
»» ویرایش - ویراستاران - ویراستاری - ویراستار

خانه ویرایش

 

بازدیدکننده گرامی سلام      

خانه ویرایش، خدمات ذیل را ارائه می کند:

 

*** ویرایش مقاله، پایان نامه و کتاب؛ 

*** بازنویسی؛

*** خلاصه نویسی؛

*** ساخت پاورپوینت از مطالب؛

*** تولید و مدیریت محتوای پایگاه های مجازی؛

*** تدوین جزوات مسابقه ای و طراحی پرسش نامه؛


 

*** رایانامه ***

 gt.adineh@gmail.com

 

*** همراه ***

 288 - 1515  - 0919 
دیدگاه مخاطبان ()
» <خانه ویرایش> ( ..... )
»» واژه هایى با چند صورت املایى 1

صورت‌هاى املایى*
ضبط مختار
آ/ا
 
آزوقه/ آذوقه
آذوقه
آروغ/ آروق
آروغ

اتاق/ اطاق
اتاق
اتو/ اطو
اتو/ اطو


اسطبل/ اصطبل
اسطبل
اسطرلاب/ اصطرلاب
اسطرلاب

افسنتین/ افسنطین
افسنتین
اَلَم‌شنگه/ عَلَم‌شنگه
اَلَم‌شنگه

امپراتور/ امپراطور
امپراتور
امپراتریس/ امپراطریس
امپراتریس
اُتراق/ اطراق
اُتراق
 
ب
 
باباغورى/ باباقورى
باباغورى
باترى/ باطرى
باترى/ باطرى

باتلاق/ باطلاق
باتلاق
باجناغ/ باجناق
باجناغ

بغچه/ بقچه
بغچه/ بقچه
بلغور/ بلقور
بلغور
بلیت/ بلیط
بلیت
 
پ
 
پاتوق/ پاتوغ
پاتوق
 
ت
 
ترق‌وتوروق/ تاراغ‌وتوروغ
ترق‌وتوروق
تارم/ طارم
طارم

تنبور/ طنبور
تنبور
تاس/ طاس
طاس

تاس‌کباب/ طاس‌کباب
طاس‌کباب
تاغ/ تاق (نام درختچه)
تاغ

تاق/ طاق
طاق
تاق/ طاق (در مقابل جفت)
تاق

تاقدیس/ طاقدیس
طاقدیس
تالار/ طالار
تالار

تاول/ طاول
تاول
تایر/ طایر (چرخ‌ماشین)
تایر

تباشیر/ طباشیر
تباشیر
تبرخون/ طبرخون
تبرخون/ طبرخون

تبرزد/ طبرزد
تبرزد/ طبرزد
تبرزین/ طبرزین
تبرزین

تپانچه/ طپانچه
تپانچه
تپیدن/ طپیدن
تپیدن
تُپق/ طُپق/ تُپغ
تُپُق
تُتماج/ طُطماج (نام نوعى آش)
تُتماج

تراز/ طراز
تراز (= ترازِ آبى)
تراز/ طراز
طراز (= نگارِ جامه)
(همچنین در عبارتى مثل «طراز اول» به معناى «داراى مقام اول») هم‌تراز و هم‌طراز هر دو صحیح است.

ترخون/ طرخون
ترخون
ترقّه/ طرقّه
ترقّه

تشت/ طشت
تشت/ طشت
تغار/ طغار
تغار

توبیقا/ طوبیقا
طوبیقا
توفان/ طوفان
توفان/ طوفان
 
چ
 
چارق/ چارغ
چارق
چلغوز/ چلقوز
چلغوز
 
خ
 
ختمى/ خطمى (گُل)
خطمی
 
 دیدگاه مخاطبان ()
» <خانه ویرایش> ( ..... )
»» واژه هایى با چند صورت املایى 2

ز
 
زغال/ ذغال
زغال
 
 غ
 
غلتیدن/ غلطیدن
غلتیدن
(همچنین مشتقات آن مثل «غلتان»، «غلتک»، «بام غلتان»)
 ق
 
قاتى/ قاطی
قاتى
قاروقور/ غاروغور
قاروقور
قباد/ غباد (نام ماهى)
قباد
قدّاره/ غدّاره
قدّاره
قُدقُد/ غُدغُد
قُدقُد
قدغن/ غدغن/ غدقن
غدغن
قراقروت/ قراقروط
قراقروت
قرتى/ غرتی
قرتى
قرشمال/ غرشمال
قرشمال
قُرُق/ غُرُق
قُرُق
قرمه/ غرمه/ قورمه
قورمه
قروش/ غروش
قروش
قَزقان/ قَزغان
(گونه‌هاى دیگر: قازغان/ قازقان، غزغن/ قزغن)
قَزقان
قشقرق/ غشغرق
قشقرق
قشلاق/ قشلاغ
(گونه‌هاى دیگر: قیشلاق/ قیشلاغ)
قشلاق
قُلُپ/ غُلُپ
قُلپ
قلنبه/ غلنبه
قلنبه
قورباغه/ غورباغه
قورباغه
قورت/ غورت
قورت
قِیقاج/ غِیقاج
قِیقاج
قِیماق/ قِیماغ
قِیماق
 
ل
 
لاتارى/ لاطاری
لاتارى
لق/ لغ
لق
لق‌ولوق/ لغ‌ولوغ
لق‌ولوق
لق‌لق/ لغ‌لغ
لق‌لق
لوطى/ لوتى
لوطى
 
م
 
ملات/ ملاط
ملاط
 
ن
 
ناسور/ ناصور
ناسور
نسطورى/ نستورى
نسطورى
نِق‌نِق/ نِغ‌نِغ
نِق‌نِق
نفتالین/ نفطالین
نفتالین
 
و
 
ورغُلُمبیدن/ ورقُلُمبیدن
ورقُلُمبیدن
وَق‌وَق/ وَغ‌وَغ
وَغ‌وَغ
 
ه
 
هلیم/ حلیم
حلیم
هوله/ حوله
حوله
هیز/ حیز
هیز
 
ى
 
یاتاقان/ یاطاقان
یاتاقان
یالقوز/ یالغوز
یالقوز
یرقه/ یرغه/ یورقه/ یورغه
یورغه
یغور/ یقور
یغور


دیدگاه مخاطبان ()
» <خانه ویرایش> ( ..... )
   1   2      >
»» فهرست یادداشت‏ ها

واژه هایى با چند صورت املایى 1
واژه هایى با چند صورت املایى 2
فهرست اَعلام داراى دو یا چند صورت املایى با ضبط مختار
دستور زبان فارسی 2
دستور زبان فارسی 3
دستور زبان فارسی 1
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 28
>> بازدید دیروز: 44
>> مجموع بازدیدها: 87093
» درباره من

خانه ویرایش
احمد رمضانی
دعوت به همکاری برای ویراستاری/ویرایش 288-1515-0919 gt.adineh@gmail.com

» فهرست موضوعی یادداشت ‏ها
ویرایش[21] . ویراستار[9] . اساتید ویرایش[7] . ویراستاری[5] . ویرایش زبانی-ساختاری[4] . ویرایش فنی(صوری)[4] . دستور زبان فارسی[4] . بازنویسی[2] . دعوت به همکاری[2] . مشاغل خانگی[2] . کارمزد . ویرایش نگارشی . ویرایش محتوایی . ویرایش فنی . ویرایش صوری . ویرایش زبانی . ویرایش ادبی . نقدکتاب . نرخ نامه . معرفی کتاب . معرفی مرکز . ساخت پاورپوینت . آموزش مجازی . خلاصه نویسی . تلخیص کتاب . پرورش مطلب . پاورپوینت . انواع ویرایش . ادبیات فارسی[-3] .
» بایگانی مطالب
کلیات
ویرایش فنّی (ویرایش صوری)
ویرایش زبانی - ساختاری
ویرایش تخصصی(علمی/محتوایی)
معرفی اساتید ویراستاری
معرفی کتاب و پایگاه های فضای مجازی
نقد و نظر-گفتگو
متفرقه

» نماد تارنما


» نشانی دوستان
* عاشقانه ای برای تو *
ما تا آخرایستاده ایم
گل باغ آشنایی

» صفحات اختصاصی
سرای طنز

» نشانی دوستان» طراح قالب