كل عناوين نوشته هاي احمد رمضاني

احمد رمضاني
[ شناسنامه ]
ژاله قائم مقامي فراهاني ...... چهارشنبه 99/3/14
تراتوژن و معادل فارسي آن ...... سه شنبه 99/3/13
خاطره اي درباره دقت و تسلط در ويرايش ...... سه شنبه 99/3/13
توليد محتوا پذيرفته مي شود ...... سه شنبه 99/3/13
روش توليد محتواي استاندارد ...... دوشنبه 98/2/16
درباره دانشکده ادبيات فارسي دانشگاه تهران ...... دوشنبه 98/2/2
نرخ نامه يا کارمزد ويرايش ...... چهارشنبه 97/11/10
ويرايش رايانه اي ...... سه شنبه 97/10/11
آموزش مجازي ويرايش ...... سه شنبه 97/10/11
خدمات خانه ويراي و نگارش ...... جمعه 97/6/30
منابع آزمون دکترا رشتة زبان و ادبيات فارسي ...... سه شنبه 97/6/20
چند نکته درباره کتاب کودک ...... دوشنبه 97/1/27
آموزش ويراستاري غيرحضوري / آموزش ويرايش غيرحضوري ...... شنبه 97/1/25
آموزش ويراستاري/ آموزش ويرايش ...... جمعه 96/11/20
آرايه هاي ادبي/نقد ادبي / منابع اين چند يادداشت به نقل از ويکي پ ...... چهارشنبه 96/9/22
   1   2   3      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها