كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) احمد رمضاني

احمد رمضاني
[ شناسنامه ]
نقدي بر غلط ننويسيم ...... جمعه 93/12/15
صفت ...... دوشنبه 93/12/11
نشانه گذاري ...... چهارشنبه 93/12/6
آموزش مجازي ويرايش ...... چهارشنبه 93/7/9
گفتگو درباره ويرايش با علي خاکبازان ...... شنبه 92/12/10
اصل علمي در ويرايش ...... شنبه 92/12/10
شرط اصلي در ويرايش ...... شنبه 92/12/10
ويرايش کتابهاي کودک و نوجوان در ايران2 ...... پنج شنبه 92/12/1
ويرايش کتابهاي کودک و نوجوان در ايران1 ...... پنج شنبه 92/12/1
معرفي کتاب: بهار سخن ...... سه شنبه 92/11/29
ويراستاري؛ دانش، هنر، فن ...... جمعه 92/11/18
نشست بحث درباره ويرايش کتابهاي کودک و نوجوان ...... شنبه 92/11/12
اعراب‏گذاري در ورد ...... شنبه 92/11/12
درست بنويسيم: سده يا صده ...... دوشنبه 92/10/30
ويرايش تخصصي(علمي/ محتوايي) ...... يكشنبه 92/10/29
   1   2   3      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها