سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خانه ویرایش و نگارش / خانه کتاب

ویراش، نگارش، نشر کتاب، چاپ کتاب، طراحی جلد، ویراستاری، تایپ، صفحه‎‌آرایی، نمونه‌خوانی، پخش

قسمتهای مختلف محتوا عبارتند از:

عنوان خبر:

 • هر عنوان یک کلیدواژه کانونی دارد که نویسنده باید بیشتر درباره آن بنویسد.

خلاصه:

 • مقدمه(خلاصه/توضیحات متا): آمدن تمام کلمات عنوان در ابتدای خلاصه لازم است.

 

سرتیترها: 

 • کلیدواژه کانونی باید در سرتیترها بیاید.
 • سرتیترها با بولد شدن معلوم می‌شود.
 • سرتیترها هر چه کوتاه‌تر باشد بهتر است.
 • هر سرتیتر عبارت است از، کلیدواژه کانونی + یک کلمه دیگر(برای گسترش سرتیتر)

محتوا:

 • نوشتن محتوا با توجه به کلیدواژه.
 • جملات شما نباید کپی باشد؛ جز چیزهایی مثل نقل قول + ضرب المثل و ....
 • گسترش محتوا درباره کلیدواژه کانونی و پرهیز از مطالب غیرمرتبط.
 • تکرار کلمات خوب نیست؛ مثل تکرار یک فعل.
 • نباید عنوان بارها در متن و محتوا بیاید، یک بار کافی است.
 • نوشتن جملات ساده و روشن
 • جملات کوتاه در حد 3 خط (تبدیل پاراگرافهای طولانی به جملات کوتاه)
 • استفاده از آمارهای سایت های معتبر خبری یا علمی
 • شیفت + اینتر = فاصله کمتر بین پاراگراف‌ها وگرنه اینتر = فاصله بیشتر(هنگام بارگذاری در وردپرس).
 • استفاده از بولت یا دایره‌های توپر، یکی دوبار در هر خبر یا استفاده از اعداد. از حالتهای دیگر استفاده نکنید؛ مانند:
 • 1.
 • 2.
 • 3.